Sámi fágagirjjálaš čálliid- ja jorgaleaddjiidsearvi
Saemien faagalidteratuvran tjaelijijih jarkoestæjjajsiebre
Sáme fágagirjásj tjállij- ja jårggåliddijijsiebre


Sámis
Nuvttá!
Sámi čálakultuvrralaš áigečála. Guhká leat geahkan, eat ge leat duostan.

Guhká leat geahkan, eat ge leat duostan. Die lea buorre čilgehus dasa manne mii ovdal eat leat ollašuhttán buori jurdaga, namalassii ráhkadit sámi čálakultuvrra ovddideami várás dárbbašlaš gask`oami. Lea dieđusge leamaš sámi almmolašvuođa ruđalaš geafivuohta ge min baldán eret niegu dahkamis duohtan.

Mii fállat sámegielat lohkkiide ođđa čálakultuvrralaš áigečállaga. Áigumuš dáinna leat ahte dat galgá leat servodatberošteaddji ja deaddilit artihkkaliid vaikko makkár fáttáin, ja maid bokte sáhttá čájehit ahte sámegiella bures doaibmá dieđihangiellan buot fágalaš surggiin. Das galget leat artihkkalat, portrehtat, noveallat, divttat, árvvoštallamat jna., ja dađistaga maiddái almmuhusat mat sohpet dákkár áigečállagii.

Áigečála galgá leat digaštallamiidda hástaleaddjin, áigeguovdil, ja dáiddabargguid ja girjjálašvuođa árvoštallin. Davvisámegiella šaddá gal leat áigečállaga váldogiellan, muhto das dieđusge lea sadji buot sámegielaide. Vuosttas nummirii mii leat goit ožžon mielde unnánaš máttasámegiela. Nuppi geahččalannumirii doaivut eará sámegielat čállit maid servet.

Dát vuosttas nummir ieš muitala iežas birra. Lohkki fuobmá ahte ii das lea makkárge váldofáddá, vaikko vel girjjálašvuohta lea ožžon stuorra saji. Nuppi nummirii, mii galgá ilbmat čakčat 2005, dasa mii gal leat mearridan juo goit ovtta erenoamáš fáttá, namalassii «Sápmi Norgga 100 jagi ávvudeami oktavuođas». Jos dus lea juoga maid fállat sámegielat lohkkiide mii heivešii dákkár áigečállagii, de čále ja fála boahtte nummirii. Jos čakčamánu 15. beaivái leat ožžon artihkkala, de dat joksá nuppi geahččalannumiira. Sámis máksá sihke artihkkaliid ja govaid ovddas.

Sávvat hávskkes geasi, buorre lohkama ja oaidnaleami fas čakčat!

Harald Gaski, Inga Ravna Eira, John T. Solbakk


Sámi fágagirjjálaš čálliid- ja jorgaleaddjiidsearvi

Storgata 13
N-9730 Kárášjohka

samifaga@samifaga.org

Ođasmahttn 06.09.2005
Almmuhan: Mihkku Solbakk