Sámi fágagirjjálaš čálliid- ja jorgaleaddjiidsearvi
Saemien faagalidteratuvran tjaelijijih jarkoestæjjajsiebre
Sáme fágagirjásj tjállij- ja jårggåliddijijsiebre


Sámis - čálakultuvrralaš áigečállaga boahtteáigi
SFS jođiheaddji, Harald Gaski

Dál letne moai John Trygve Solbakkain doaimmahan dan golbma geahččalan-nummira maid Sámi fágagirjjálaš čálliid- ja jorgaleaddjiid searvvi (SFS) jahkečoahkkimis ovddit jagi lohpideimme buvttadit. Goalmmát nummir ilbmá cuoŋománus. Sámis boahtteáigi lea dál, earret SFSa, sámi almmolašvuođa duohken mearridit. Dat mearkkaša ahte áigečála ii jotkojuvvo almmá Sámedikki ruhtadeami haga. Dássážii lea min searvi geavahan stuorra oasi fágagirjjálaš foanddas duohtandahkat áigečállaga. Dakko bokte leat mii čájehan min duohta beroštumi áŋgiruššat ja sihkkarastit sámegillii čálakultuvrralaš áigečállaga, muhto ii leat riekta dasa loaktit SFSa miellahtuid vejolašvuođa ohcat ja oažžut stipeanddaid ieažaset foanddas. Norggabeale Sámietnamis gávdnojit almmolaš ruhtagáldut maid geatnegasvuohta lea vuoruhit sámegiela ovddideami, nugo ieža ge leat dovddahan. Dál lea dušše jearaldat ahte min eiseváldit áddejit, máhttet ja arvet! Dan vuordit mii ahte sii dahket. Sámis goit lea duođaštan ahte lea vejolaš ásahit ja jođihit áigečállaga — áinnas vaikko nuvttá ge sámi álbmogii dego dássážii!

Midjiide leamaš vejolaš juohkit Sámis nuvttá lohkkiide dan dihtii go doaimmaheaddji guovttes leaba almmuhusaid ja doarjaga ohcan ja ožžon dievva eará sajiin, dego Fritt Ord-ásahusas, Davvi-Norgga fylkkagielddain ja min oabbáorganisašuvnnas NFF. Dađeváivvibut ean leat evrrege ožžon Sámedikkis dássážii! Vuosttas ohcamii lei vástádus ahte ii vuoruhuvvo, ja nuppi ohcama meannudeami lea maŋidan. Dat lea stuorra heahpat dan orgánii mii čuoččuha iežas beaivválaččat rahčat sámegiela ja -kultuvrra ovddas!

Oaidnit leš šattaš go goassige njealját nummir Sámis’is. SFS goit lea iežas oasi deavdán sihke ruđalaččat ja eará návccaid dáfus, muhto otná máilmmes ii doaimmat oktage dákkár áigečállaga ruhtaváriid haga. Dat máksá. Vel sámi sáŋgár, Anders Larsen ge áiggistis váibbai doaimmaheames beanta nuvttá barggu ovddas iežas Sagai Muittalægje. Hástalus lea čielggas dálá sámi čálakultuvrralaš áigečállagii. Moai doivo ahte olusat muittuhit Sámediggái ahte Isak Saba dalle go čálii Sámesoga lávlaga ii oaivvildan dušše retorihkkan sániid: ”Eai du vuoitte vašálaččat, jos fal gáhttet gollegielat...” Ja vai lea áibbas čielggas dárpmehis sámi politihkkáriidda: Gollegielain sihke son ja su maŋisboahtti, Hans Aslak Guttorm, oaivvildeigga sámegiela!

SFS jođiheaddji,

Harald Gaski

Almmuhan: 10.04.2006
Almmuhan: Mihkku Solbakk