Sámi fágagirjjálaš čálliid- ja jorgaleaddjiidsearvi
Saemien faagalidteratuvran tjaelijijih jarkoestæjjajsiebre
Sáme fágagirjásj tjállij- ja jårggåliddijijsiebre


Ii šatta Islándda mátki dán jagi
Miellahtuin lei erenoamáš stuorra beroštupmi stivrra evttohussii, fitnat Islánddas oahppamin doppe Sámi Islándda historjjálaš oktavuođaid birra.

Masá bealli SFS miellahtuin ledje miellas dákkár mátkái. Dađe bahábut eat lihkostuvvan buorre áigumušain.

Lei veadjemeahttun oažžut dohkálaš hoteallafálaldaga daid áiggiide maid leimmet dáhtton. Sivvan dasa lei dán vuoro dat go Reykjavikas leat geassemánus moadde vahku stuorra “kongressat” mat devdet hoteallaid. Eai dárbbaš hoteallat “vuovdit” lanjaid hálbái. Dasto šattai girdimátki ge divrasat go leimmet álggos ožžon dihtosii. Orro dego buot máilbmi lea bidjan čoahkkimii Islándii dán jagi, gádjundihte riikka ekonomiija.

Čállingoddi dieđiha dalá maŋŋá beassášbasiid gosa stivra bidjá dán jagi jahkečoahkkima.Almmuhan: 03.04.2009
Almmuhan: Webdoaimmaheaddji