Sámi fágagirjjálaš čálliid- ja jorgaleaddjiidsearvi
Saemien faagalidteratuvran tjaelijijih jarkoestæjjajsiebre
Sáme fágagirjásj tjállij- ja jårggåliddijijsiebre


SFS gáibida nannoset giellaovddidanorgána
2009 jahkečoahkkima cealkámuš
SFS 2009 jahkečoahkkin lea duhtameahttun sámegiela otná ovddidanbargguin, ja gáibida ahte Sámi giellalávdegotti bargu nannejuvvo farggamusat.

Sámi fágagirjjálaš čálliid- ja jorgaleaddjiidsearvi gáibida ahte Sámi giellalávdegotti bargu nannejuvvo farggamusat. Dálá dilli mas ovdamearkka dihte ođđa sániid dohkkeheapmi ádjána guhká ja giellarávvagiid ferte ohcat máŋgga sierra gáldus, lea dohkkemeahttun ja čuohcá earret eará fágagirječálliid ja jorgaleddjiid beaivválaš bargui. Nanu ja beaktilis giellalávdegoddi dárbbašuvvo vai sámegiela čállingiella seailu ja ovdána oktasaš giellan beroškeahttá suopman- ja riikkarájiin. Giellalávdegotti bargu ja dan bohtosat galget buktojuvvot buorebut oidnosii vai giellageavaheaddjit sáhttet álkit gávdnat fágalaččat bures vuođuštuvvon giellarávvagiid ja dieđuid giellanormerenáššiin.Almmuhan: 14.07.2009
Almmuhan: Webdoaimmaheaddji