Sámi fágagirjjálaš čálliid- ja jorgaleaddjiidsearvi
Saemien faagalidteratuvran tjaelijijih jarkoestæjjajsiebre
Sáme fágagirjásj tjállij- ja jårggåliddijijsiebre


Jahkečoahkkinseminára: Fágateavsttaid árvvoštallan
2009 jahkečoahkkima seminárafáddán lei fága- ja oahppogirjjiid árvvoštallan

2009 jahkečoahkkima seminárafáddán lei fága- ja oahppogirjjiid árvvoštallan. Seminára álggahuvvui golmmain logaldallamiin mat bokte áŋgiris ja mávssolaš ságastallama. SFS leamaš guhká njunnožis oččodeamen áigái aktiivasebbo girjjálašvuođaárvvoštallama Sámis, ja hálida dan dihtii láidestit miellahtuidis ja eará berošteaddjiid áŋgiruššagoahtit sámi girjjiid buriid ja heajut beliid namahaddat. Semináraságastallan gesii ge ovdan ahte goappašat bealit berrejit deattohuvvot, sihke rábmon ja moaitin. Fága, giella ja ovdanbuktin leat dehálaš áššit maid dárkilit geahčadit go árvvoštallá. Seminára bivddii SFS joatkit vuoruhit árvvoštallama, ja searvi áigu ge dan dahkat. Dan oktavuođas leamaš SFS oktavuođas iežas oabbáorganisašuvnnain, NFFain, lágidit stuorát seminára mas árvvostallan lea fáddán. Eanet dieđut čuvvot dađe mielde go ášši ovdána. Loga eanet ášši birra boahttevas Sámis-nummiriin ge.Ođasmahttn 03.10.2014
Almmuhan: Webdoaimmaheaddji