Sámi fágagirjjálaš čálliid- ja jorgaleaddjiidsearvi
Saemien faagalidteratuvran tjaelijijih jarkoestæjjajsiebre
Sáme fágagirjásj tjállij- ja jårggåliddijijsiebre


SFS oahppomátki Donostiai.
Seminárabeaivi ja jahkečoahkkin Báskkas, searvva mielde geassemánu 1.b - 5.b. 2016
Mannan jagi SFS jahkečoahkkin mearridii ahte jagi 2016:s galgá lágiduvvon oahppomátki. Stivra lea dán oktavuođas mearridan ahte oahppomátki manná Báskii ja dollo Donostias, Davvi-Spanias.

Kulturoaivegápot 2016, Donostia, Spánia.
 
Boahttejagáš jahkečoahkkin dollo Davvi-Spanias, Báskkas, Donostia gávpogis. Dán mátkki oktavuođas dollo maddái seminárabeaivi. Doanostia lea jagi 2016 Eurohpa kulturoaivegápot. SFS:a lágida miellahttuide oktasaš oahppomátki Donostiai. SFS lágáida seminárabeaivvi mas ulbmil lea čájehit min kultuvrra báskalaš berošteaddjiide. Semináras áigut SFS:a bealis muitalit sámi čálakultuvrra birra. Mis lea maid ulbmil doallat logaldallamiid juoigama historjjá, fágalaš ja artistalaš beliid birra. Min jurdda lea oažžut mielde muhtin sámi dáiddáriid, nugo musihkkáriid ja čálliid, čájehandihte dáid osid birra sámi kultuvrras. Dát lea álgojurdagat min prográmmas mat gullet kulturbeivviid doaluide.
 
Álgge ráhkkanit!
Oahppomátkii ja jahkečoahkkinmátki šaddá dalle áigodagas geassemánu 1.b. - 5.b.:i. Gaskavahko geassemánu 1.b. šaddá mátkkoštanbeaivi Donostiai ja máhccat fas davás Sápmái sotnabeaivve geassemánu 5.b.
Mii dárbbašit loahpalaš dieđiheame mátkái máŋimuš njukčamánu loahpas. Muhto dieđiheame birra bohtet lassi dieđut álggogeahčen boahtte jagi. Dát lea dušše álgodiehtun didjiide. Mii sávvat ahte dutnje heive searvat boahtte jagáš jahkečoahkkinmátkái. Mii gullahallat.
 
Dáppe lea Donostia, Davvi-Spánias. Donostia Google Mapas.


Ođasmahttn 14.12.2015
Almmuhan: Čállingoddi