Sámi fágagirjjálaš čálliid- ja jorgaleaddjiidsearvi
Saemien faagalidteratuvran tjaelijijih jarkoestæjjajsiebre
Sáme fágagirjásj tjállij- ja jårggåliddijijsiebre


Sámi girjemeassuide ráhkkaneamen
Sámiráđđi lea váldán badjelasas ovddasvástádusa plánet sámi girjemeassuid.

Plánenjovkui lea Sámiráđđi dasto hástán lágáusaid ja organi-sašuvnnaid nammadit ovddasteaddjiid. Joaavku galggašii de hutkat makkár sámi girjemeassut galggašedje leat, evttohit sisdolau, gos daid doallá ja man dávjá. Meassuid ruhtadeapmi gullá maiddái dasa. Dákkár jurdagiin leat ee. SÁLAS:is bargan muhtin jagiid dás ovdal. Dasa ii lean dalle doarvái beroštupmi sámi girjjálašvuođa máilmmis.

Sámiráđi kulturossodaga hálddahushoavda Leena Aikio lea evttohan jovkui dákkár áigeplána skábmamánu 2003 rájis gitta cuoŋománu 2004 rádjái.

Mánnu Bargu/ovddasváštideaddji
Skábmamánnu 2003 Bargoplána hámus válbmana
Juovlamánnu 2003 Bargojoavkku telefončoahkkin
Ođđajagemánnu -
guovvamánnu -
Njukčamánnu 2004
Prošeaktaplána hábmen.
Sámiráđi kulturlávdegotti čoahkkin guovvamánus, gos girjemeassut leat áššin.
Sámiráđi čoahkkin, girjemeassoplána birra diehtu Sámiráđđái.
Cuoŋománnu 2004 Bargojoavkku čoahkkin - ruhtaohcamuš sáddejuvvo

Plánenjoavkkus leat:

SALAS:Kristina Utsi Boine, várrelahttu Brita Kåven
SGS:Issát Sámmol Hætta
SFS:John Trygve Solbakk
Sámiráđi Kulturossodaga hálddahushoavda Leena Aikio lea koordináhtor.Almmuhan: 30.10.2004
Almmuhan: Mihkku Solbakk