Sámi fágagirjjálaš čálliid- ja jorgaleaddjiidsearvi
Saemien faagalidteratuvran tjaelijijih jarkoestæjjajsiebre
Sáme fágagirjásj tjállij- ja jårggåliddijijsiebre


Bures boahtin «ođđa» čállingoddái!

Dán vistti Kárášjoga guovddážis gal várra dovddat. Skáb-mamánu 20. beaivvi rájis gávnnat SFS:a čállingotti dán vistti 2. dásis. Go SFS:a hálddahusjođiheaddjis (JTS:as) maiddái lea ovddasvástádus bálvalit Sámikopiija, de lea maiddái Sámikopiija čállingoddi dás. Dán «Servviid dálus» galget leat fargga vel muhtin eará searvvit/ásahusat. Ii leat mis vuos galba mii muitala maid doppe gávdná. Dákko bokte goit vuos diehtun sámi vuoigŋaduodjeoamastead-djiide ahte mis lea dás oktasaš čállingoddi.

Dábálaččat galgá čállingoddi leat rabas juohke árga-beaivvi ovccis njealji áigái, earret gal lávvardaga. Earret dieđuid omd. vuoigŋaduodjevuoigatvuođaid birra, de sáhtat gal maiddái oažžut varas ja buorre káfe jos finat dáppe.

Almmuhan: 30.10.2004
Almmuhan: Mihkku Solbakk